Sẽ không còn hiện tượng “đầu cơ” tại các dự án nhà ở xã hội

Sẽ không còn hiện tượng “đầu cơ” tại các dự án nhà ở xã hội

(PL&XH) - Kể từ ngày 15-11-2016, Thông tư số 139/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 16-9-2016 hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội sẽ có hiệu lực. Thông tư sẽ góp phần phát triển và quản lý chặt chẽ hơn phân khúc nhà ở xã hội, vốn đang có nhiều lỗ hổng về quản lý.